W związku z ubieganiem się przez firmę Dariusz Walkiewicz- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Dexwal" o dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Pliki do Pobrania

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (doc)

 Zapytanie ofertowe(pdf)

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 Z DNIA 07.11.2017 ROKU